VAD ÄR KDS?

KDS är en kampsportsorganisation som förbundit sig att träna och undervisa Karate-do, som den lärs ut av Sensei Mitsusuke Harada. Stilen är öppen för alla med genuint intresse av att lära sig karate.

KDS övervakas av Sensei Mitsusuke Harada, som är huvudinstruktör i organisationen. KDS grundades i Storbritannien 1965 av Sensei Mitsusuke Harada. Krysantemlogon och KDS-förkortningen är officiellt registrerade varumärken för Sensei Mitsusuke Haradas organisation KDS.

Varumärke

Inga andra kampsportsgrupper får använda något av de två officiellt registrerade varumärkena, speciellt inte i anknytning till Sensei Harada och hans träning. Endast de som är anslutna till KDS har teknisk kontakt med Sensei Harada. Andra som använder namnet Shotokai har ingen teknisk kontakt med KDS.

KDS-organisationen

KDS är en kampsportsorganisation som förbundit sig att träna och undervisa Karate-do, som den lärs ut av Sensei Mitsusuke Harada. Stilen är öppen för alla med genuint intresse av att lära sig karate.

KDS grundades i Storbritannien 1965 av Sensei Mitsusuke Harada. Då Sensei Mitsusuke Harada bildat sin egen organisation tog han avstånd från de många politiska gräl som fanns i andra kampsportsgrupper vid den här tiden. Sensei Harada, som han kallas av sina elever, kunde nu fokusera på KDS utan påverkan utifrån. Detta gjorde det möjligt att koncentrera sig på den verkliga meningen med Karate-do, träningen.

Karate är en form av självförsvar där man inte behöver använda vapen. Karate tränar dig att försvara dig med din egen kroppsrörelse. Det är roligt att lära sig och med regelbunden träning förbättras kondition och smidighet liksom koncentrationsförmåga och skicklighet.

Sensei Harada fick personligen ta emot 5 dan (1956) av Gichin Funakoshi (O’Sensei), grundaren av den moderna japanska karaten. Sensei Harada har inte strävat efter någon högre grad efter detta. Graden med 5 dan är den högsta nivån i KDS - en tradition som påbörjats av O’Sensei, som inte heller tog emot någon högre grad.

KDS är en ideell organisation och strävar ej efter vinst. Medel kanaliseras inom organisationen för medlemmarnas väl.

Shotokai och KDS Karate

Shotokai betyder Shotos grupp (Shoto är pseudonym för Gichin Funakoshi). Shotokai grundades officiellt av familjen Funakoshi för att ta hand om Gichin Funaskoshis begravningsarrangemang. Gruppen bestod av hans närmaste och mest erfarna elever, som han anförtrodde den fortsatta utvecklingen av sin Shotokan-karate.

På grund av politiska och personliga dispyter bestod Shotokai-gruppen även efter O’Senseis död. Gruppen fortsatte lära ut och utveckla Karate-do såsom Gichin Funakoshi avsett.  

Som ett resultat av detta omfattas Shotokai inte av de senaste decenniernas utveckling av tävlingsformer för karaten. Istället har man förblivit trogen den ursprungliga läran i Karate-do, precis som O’Sensei önskade.

Betydande medlemmar vid grundandet av Shotokai-gruppen var Shigeru Egami, ledande instruktör vid Shotokan-dojon och Genshin Hironishi, ordförande för Shotokai. Sensei Harada var vid den här tiden banbrytare för Shotokan-karate i Brasilien. Tack vare nära förbindelser mellan de tre mästarna så föll det sig naturligt för Sensei Harada att bli medlem av Shotokai från och med den här tidpunkten. 

Sensei Harada bildade KDS 1965 för att lära ut ortodox Shotokan-karate, som han hade utvecklat utan politiskt eller tekniskt inflytande från andra grupper.

Det finns kanske många anledningar till att du vill lära dig karate; självförsvar, att få träffa nya människor, att komma i form eller att ta del av en ny stimulerande aktivitet. 

Våra träningsmetoder är spännande och kreativa. De koncentrerar sig på att lära rätt form, rörelse, timing, avstånd, hur du kan använda hela kroppen och hur du utvecklar rätt kroppstillstånd. Stämningen på våra träningar är informell och våra instruktörer är vänliga. Vår karatestil hjälper dig att slappna av och att bli mera medveten om din kropp och din omgivning. Detta tillåter alla, oavsett kön och kroppsform, träna karate på ett sätt som ger stor fysisk nytta och en mycket tillfredsställande träning.