KDS-träningens huvuddrag

-Kroppstillstånd

-Avstånd

-Timing

-Muskelarbete

 

Kroppstillstånd

KDS tränar förmågan att hålla kroppen avslappnad i konstant beredskap. Muskelarbetet ska vara effektivt utan energiförluster från onödigt spända, statiska eller fixerade muskler. Kroppstillståndet blir optimalt när tyngdpunkten förflyttas nedåt samtidigt som muskelarbetet utförs fritt från onödiga spänningar.

Avstånd

I KDS tränar man avstånd för att kontrollera och hålla angripare inom en säker radie. Rätt teknik i försvars- och attacksituationer förutsätter också en riktig bedömning av avståndet.

Timing

I KDS tränar man timing och förmågan att reagera på motståndarens rörelser. Ett optimalt kroppstillstånd gör det lättare att hitta rätt timing då motståndaren attackerar. Bra timing ger många alternativ och beroende på situationen kan man fly, undvika, försvara eller göra motattack.

Muskelarbete

I KDS tränar man optimalt muskelarbete. En avspänd muskel kan arbeta effektivt utan att tappa rörlighet eller snabbhet vilket ger fokus i offensiva och defensiva tekniker.