Finland KDS

FKDS, Finland Karate-Do Shotokai, är en takorganisation för kampsportsföreningar i Finland. Medlemmarna i FKDS tränar och undervisar Karate-do enligt Sensei Mitsusuke Haradas riktlinjer. Stilen är öppen för alla med ett genuint intresse för karate. FKDS strävar till att utveckla karatens tekniska nivå och till att främja medlemmarnas individuella utveckling inom karaten. FKDS grundades 1998 av finländska KDS-klubbar. 

FKDS övervakar träningsläger som arrangeras i de finländska medlemsklubbarna. Träningsläger ordnas vid ca 6-10 tillfällen årligen och gästas ofta av utländska deltagare. Sensei Harada besöker Finland varje år tillsammans med sina bästa 5 dan-elever. FKDS har nära samarbete med estniska KDS, EKDS. FKDS tekniska grupp ansvarar för den tekniska nivån och utvecklingen av karaten i Finland samt övervakar graderingar för alla medlemmar. (Se tekniska gruppen)

Varumärke

Krysantemlogon och KDS-förkortningen är officiellt registrerade varumärken ™ för Sensei Mitsusuke Haradas organisation KDS.