Boris Sundell

Boris Sundell ”Karate är livslångt lärande”

Född: 1955

Yrke: Direktör för bildningsväsendet

Jag sökte en lämplig kampsport att träna och det jag såg i Sensei Haradas karate väckte genast mitt intresse. Att en man i hans ålder kunde uppvisa något så enkelt och mjukt men ändå så explosivt och fokuserat gjorde ett starkt intryck. 

Tidigare hade jag ägnat mig mycket åt löpning och skytte. Numera tränar jag KDS-karate tre gånger i veckan. Jag varvar karate med löpning och skidåkning för att få både aerob och anaerob träning. Dessutom gillar jag skärgård, villaliv, fiske och en fjällvandring nu som då – sann livskvalitet!  Karate är en utmanande sport och livslångt lärande. Man blir aldrig fullärd, det finns alltid något nytt att upptäcka. Att inte tänka aktivt på vad man borde göra utan istället träna kroppen att göra något instinktivt är en kamp och samtidigt en intressant paradox i träningen. I vår karateträning finns kroppsmedvetenhet, avslappning, mjukhet, rörelse, flexibilitet, intuition, kompanjonskap, koncentration och explosivitet. Då du tränar ska kroppen hålla sig lugn men din tanke vara fokuserad och alert. Det här är perfekt motvikt till ett stressigt arbete och en bra form av personlighetsutveckling i vilket jobb som helst. Karate är med andra ord Martial Art.

Träningen är mångsidig och ger bra grund. Sedan löpningens tid har mina muskler ändrats radikalt. Jag klarar mig numera med en kortare uppvärmning och är inte lika känslig för muskelsträckningar. Skadenivån är också väldigt låg. Det är fantastiskt att kunna träna lika hårt och på samma nivå som betydligt yngre personer. Det är nog just den här typen av karate som ger mig möjlighet att kunna träna och utvecklas i sporten länge ännu.

Kompanjonskap är en viktig del av karaten. I träningen hjälper vi varandra att utvecklas och att pröva nya metoder. Samtidigt är vi inte heller främmande för att ge varandra rak feedback. Vi tränar alltid med varandra och inte mot varandra. På köpet får man nya vänner och vidgade vyer genom att delta i träningsläger i Finland och utomlands. Den sociala biten är en viktig del av trivseln. Att dessutom ha fått möjlighet att ta del av Sensei Haradas teknik genom personlig träning kan inte beskrivas utan måste upplevas.