Gradering

Gradering sker vanligtvis under träningsläger och sköts av den tekniska gruppen eller av klubbinstruktörer beroende på graderingens nivå.

KDS har liksom de flesta andra stilar grader för att skilja mellan olika färdighetsnivåer. Färgsystemet som används för bältena är:
 
 
 
Vit (Nybörjare): Alla nybörjare startar härifrån
 
Röd (6 Kyu) (ej längre i bruk)
 
Gul (5 Kyu)
 
Orange (4 Kyu) (ej längre i bruk)
 
Grön (3 Kyu)
 
Blå (2 Kyu) (ej längre i bruk)
 
Brun (1 Kyu)
 
Svart (1 Dan - 5 Dan)
 
5 dan är den högsta nivån i KDS. Gichin Funakoshi, grundaren till den moderna japanska karaten, innehade 5 dan och gav samma grad till Sensei Harada. Sensei Harada har efter detta inte tagit emot någon högre grad och vi anser därför i KDS att det inte finns behov för någon nivå utöver 5 dan.
 
Nybörjare får vanligtvis vara med om sitt första graderingstillfälle (gult bälte) efter 4-6 månader. 
 
Kyu-graderingar sker under KDS-noterade träningsläger. Undantag kan göras för lägre Kyu-grader om gradering sker på klubbinstruktörens initiativ. Bruna och svarta bälten kräver att minst två medlemmar av den tekniska gruppen är närvarande under graderingen.
 
Klubbinstruktörerna ger vid behov mera info och berättar vad som krävs för graderingen.