KDS-harjoittelun keskeisimmät tekijät

- Kehon tila

- Etäisyys

- Ajoitus

 - Lihasten käyttö

 

Kehon tila

Kehon tilalla tarkoitetaan kykyä säilyttää jatkuva valmiustila kehon silti ollessa rento. Turhan jäykistä, staattisista lihaksista johtuvaa energiahukkaa yritetään välttää.

Ko. tilassa painopiste pysyy alhaalla, lihasten käyttö on optimaalista ja keho on vapaa turhista jännitteistä.

Etäisyys

Sopivan puolustus- tai hyökkäystekniikan valinnassa olennaista on hyökkääjän kontrolloiminen etäisyyttä hahmottamalla ja pitämällä tähän sopiva etäisyys.

Ajoitus

Optimaalinen kehon tila helpottaa reagoimista vastustajan liikkeisiin ja oikean ajoituksen löytämistä vastustajan hyökätessä. Oikea ajoitus mahdollistaa, tilanteesta riippuen, pakenemisen, välttämisen, puolustautumisen tai vastahyökkäyksen.

Lihasten käyttö

Rento lihas on tehokas liikkuvuutta ja nopeutta vaativissa tilanteissa ja auttaa fokusoimaan hyökkäys- tai puolustustekniikkan suorittamisessa.